EN1090 en CE-markering van staalconstructies

Sinds 1 juli 2014 zijn een aantal nieuwe wettelijke regels voor staalbouwproducten van kracht geworden binnen de Europese Unie. 

Concreet betekent dit dat stalen constructiedelen alleen maar op de markt mogen worden gebracht met CE-markering en een bijhorende prestatieverklaring volgens de bepalingen van de Europese geharmoniseerde norm EN1090-1. Dit heeft gevolgen voor zowel de fabrikant als de aannemer en zelfs de bouwheer van metaalconstructies in elke sector.

 

De CE-markering mag alleen aangebracht worden door fabrikanten met een gecertificeerd fabricagebeheersingssysteem (FPC systeem), dat onder toezicht staat van een Aangemelde Instantie (NoBo).

Smeets Laswerken heeft intussen een FPC-certificaat behaald na een succesvolle audit door AIB Vinçotte, voor de fabricage van metalen componenten zoals trappen, luifels, bordessen, kolommen en liggers in staal volgens de technische eisen van EN1090-2 in uitvoeringsklasse EXC2. Deze klasse is de uitvoeringsstandaard voor alle klassieke staalcomponenten in een bouwtoepassing.

De CE-markering gaat hand in hand met een Prestatieverklaring van de fabrikant (DoP) , waarin een aantal technische eigenschappen van de constructieve delen worden verklaard die de veiligheid van de component garanderen.

Als opdrachtgever, aannemer of bouwheer is het dus van belang te weten dat alleen CE-gemarkeerde constructieve delen voldoende veilig zijn voor de vooropgestelde toepassing. En dit naast het dwingende wettelijk kader.

Werk voortaan uitsluitend met CE gemarkeerde onderdelen en garandeer zo de veiligheid van uw bouwwerk.

Vertrouw daarvoor op Smeets Laswerken

 

alt image alt image alt image alt image